Co należy do podstawowych obowiązków notariusza Gdańsk?

Szukana fraza:

Notariusz Gdańsk, jako osoba zaufania publicznego, która nadaje dokumentom odpowiednią rangę, wagę państwową zobowiązana jest w swojej pracy kierować się kilkoma zasadami, które określone są m.in. w kodeksie etyki notariusza. Co należy do obowiązków notariusza Gdańsk?

Notariusz Gdańsk ze względu na powagę wykonywanego przez siebie zawodu zobowiązany jest dbać o dobro i bezpieczeństwo klienta nie naruszając przy tym przepisów prawa. Jednym słowem obowiązkiem notariusza jest czuwanie nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron. Oczywiście to nie wszystko.

Obowiązkiem notariusza Gdańsk jest również odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji notarialnej. W przypadku zagubienia dokumentów, etc. notariusz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Ponadto, obowiązkiem zarówno notariusza Gdańsk jak i jego współpracowników jest również zachowanie tajemnicy zawodowej.

Najogólniej ujmując obowiązkiem notariusza Gdańsk jest przestrzeganie kilku zasad. A mianowicie, każdy notariusz w swej pracy powinien być bezstronny, lojalny, rzetelny, odpowiedzialny i niezależny. Tylko wówczas wtedy wykonywana przez niego profesja nie będzie naruszała zasad prawa.